waterstof

Waterstof is  een licht, geurloos en kleurloos type gas en is het meest voorkomende element in het universum. Waterstof speelt een grote rol in ons dagelijks leven. Het wordt niet alleen gebruikt in de chemische industrie en raketbrandstof, maar ook in duurzame energieoplossingen. Electrolyser waterstof is een techniek die steeds vaker wordt gebruikt om deze krachtige energiedrager te produceren.

Energiedrager versus energiebron

Een energiedrager is iets dat energie kan opslaan en vervoeren. Denk hierbij aan een batterij of brandstof. Een energiebron daarentegen is waar die energie oorspronkelijk vandaan komt. Dus zon, wind en fossiele brandstoffen zijn energiebronnen. Waterstof is een energiedrager, geen energiebron. Dit betekent dat we waterstof kunnen gebruiken om energie op te slaan en te transporteren, maar dat we het eerst ergens anders vandaan moeten halen.

Waterstof in ons dagelijks leven

We gebruiken waterstof in veel verschillende toepassingen. In de chemische industrie wordt het gebruikt voor de productie van ammoniak en andere chemicaliën. In de ruimtevaart wordt waterstof gebruikt als raketbrandstof. Recentelijk wordt het ook gezien als een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen in voertuigen en industrieën. Waterstof kan namelijk energie opslaan die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind.

Genereren van waterstof

Waterstof komt niet in zijn pure vorm voor op aarde. We moeten het dus zelf maken. Dit kan door aardgas te splitsen, maar een schonere methode is elektrolyse. Hierbij wordt water (H2O) gesplitst in waterstof en zuurstof door er een elektrische stroom doorheen te sturen. Als deze stroom afkomstig is van hernieuwbare bronnen, is het een erg groene methode.

Waterstof toegankelijk maken

Om van waterstof een alledaagse energiedrager te maken, moeten we een paar obstakels overwinnen. Opslag en transport zijn uitdagingen omdat waterstof een zeer klein en licht molecuul is. Daarnaast hebben we meer infrastructuur nodig, zoals vulstations. Met de juiste investeringen en technologische vooruitgang kan waterstof een belangrijke speler worden in onze duurzame toekomst.